Torsdag 15. april ble årsmøtet i Bodø Elektrikerforening avhold.

Det ble for første gang i forenings historie kjørt et digitalt årsmøte, med bakgrunn i smitteverns tiltakene.

Årsmøtereferatet kan leses her.