Det kommer ofte spørsmål om hvordan lønnsforhandlingene foregår og hva diverse begreper betyr, her kommer et forsøk på en enkel forklaring 🙂

Ved samordnet oppgjør, forhandler LO sitt forhandlingsutvalg med sin motpart, NHO.
Enkelt forklart en tariffrevisjon hvor mange tariffavtaler forhandles samtidig, resultatet er bindende for det enkelte forbund.

Ved forbundsvise oppgjør, forhandler forbundene selv med sin motpart.
Det er det valgte forhandlingsutvalget i EL og IT som forhandler med sin motpart, Nelfo.

Annenhvert år er det Hovedoppgjør, det varierer om det er forbundsvise eller samordnede oppgjør, det bestemmes av LOs Representantskap, i år den 27. Februar.
I hovedoppgjør forhandles hele tariffavtaler, og ved forbundsvise hovedoppgjør, forhandler EL og IT(Forhandlingsutvalget) direkte med Nelfo om endringer i Landsoverenskomsten for Elektrofag.

Årene imellom er det mellomoppgjør, i privat sektor gjennomføres alltid mellomoppgjør som et samordnet oppgjør.
Her forhandler LO og NHO om lønnsregulering for arbeidstakere som er omfattet av tariffavtaler med såkalt «annet års reguleringsklausul».