For informasjon om Coronaviruset;

Vi vil henvise til Helsenorge og Folkehelse instituttets hjemmeside med fakta, råd og tiltak mot Coronaviruset

For spørsmål om lønn, permittering, dagpenger osv. vil vi anbefale LO-advokatenes nettside.

Regjeringen har i dag gjort følgende tiltak;

 • Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges
 • Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, som personer i helsesektoren
 • Skoler og barnehager må sørge for tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene, og for barn med særlige behov
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen stenges, det omfatter restaurant, bar, pub og uteliv
 • Unntak gjelder kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Buffet forbys
 • Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder folk fra å hamstre mat. Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme
 • Transportsektoren driftes som normalt, men folk oppfordres til å unngå fritidsreiser. Ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser som ikke er helt nødvendige
 • Unngå offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre
 • Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig
 • Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til jobb, og holde avstand til hverandre
 • Ikke besøk personer ved institusjoner som tilhører sårbare grupper, for eksempel eldre eller syke
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020

Tiltakene gjelder fra 12. mars klokken 18.00 til og med 26. mars 2020

Hjemme med barn pga. stengte skoler og barnehager?

Nå som vedtaket om at barnehager og barneskoler er gjort kjent, vil mange av våre medlemmer være omfattet. Dette gjør kanskje at du må være borte fra arbeid, og du har da ikke rett til sykmelding.

Du kan bruke omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av Coronaviruset

Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgs dager.

Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene.

Det kan komme endringer i antall dager en har rett til omsorgspenger, dette vil vi oppdatere fortløpende om skulle skje.

Permittering?

Regelverket for permittering finnes i Hovedavtalens kap. VII.

Permittering kan foretas når det er en saklig grunn for det. Sysselsettingsproblemer kan være en saklig grunn til å permittere, mens frykt for smittefare ikke er det. Permittering skal alltid drøftes med tillitsvalgte. Permittering skal varsles skriftlig med 14 dagers frist, fra arbeidstidens slutt den dagen det gis. Hovedavtalens adgang til å permittere med 2 dagers varsel i uforutsette hendinger (AML § 15-3(10)), kan ikke benyttes (denne gjelder brann, flom, ras osv).

Oppdatering;
Regjeringen har foreslått endringer i permitteringsloven:
– Arbeidsgiverperioden kuttes fra 15 til to dager.
– Det er nok med en reduksjon på 40 prosent i arbeidstida for å få dagpenger under permittering. Før var kravet 50 prosent reduksjon i arbeidstida.

Ta kontakt med banken din dersom du ser at inntekten ikke strekker til – du kan ofte be om å utsette betaling av avdrag i en periode.

Dagpenger ved permittering?

Ved permittering betaler arbeidsgiver lønn de første 15 dagene, dette kalles arbeidsgivers lønnsplikt periode. Etter lønnsplikt perioden må du søke NAV om å motta dagpenger (62,4 % av inntekt). Se NAV om dagpenger ved permitteringer.

Oppdatering; 
Regjeringen har foreslått endringer i permitteringsloven:
– Ventedagene i dagpengeordningen blir fjernet, slik at de som blir permittert får dagpenger fra første dag.

Karantene?

Hvis du er syk eller blir satt i karantene, ta kontakt med fastlege. De vil i de fleste tilfeller gi sykemelding, og du vil ha rett på sykelønn (vanlig lønn).

Dersom barnet ditt eller andre i husstanden er i karantene uten selv å være syk og dette gjør at du må være borte fra arbeid, har du ikke rett til sykmelding. Dette kan være tilfellet når en skoleelev blir syk og hele klassen blir satt i hjemmekarantene. Selv om du må være hjemme, er du i slike tilfeller ikke selv satt i karantene.

Må du være hjemme i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden er syk, kan du ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du må ta kontakt med legen din som kan vurdere rett til sykmelding.

Dersom arbeidsgiver krever at du skal være i karantene pga. smittefrykt/forebygging, har du krav på lønn fra arbeidsgiver.