LOK utvalget i Nordland har kommet med følgende uttalelse:

Det er flere gode elementer i forhandlingsresultatet, men helheten i resultatet kan ikke vi stille oss bak.

Hvorfor:

  • Arbeidsgiverne bidrar ikke med ett øre ekstra inn i AFP ordningen.
  • Enighet om å utrede endringer innenfor en del forutsetninger i AFP ordningen. Det er alt for uvisst hva som blir resultatet av en slik utredning. Dette resultatet har vi heller ikke streikerett på.
  • Bistanden fra regjeringen ser ikke ut til å tilføre AFP ordningen mer økonomi.
  • Sluttvederlagsordningen avvikles og arbeidsgiverne slipper å betale inn til ordningen etter 2023.
  • Det såkalte ”slitertillegget” finansieres av sluttvederlagsordningen som dermed avvikles, i tillegg er nivået på ”slitertillegget” for lavt.
  • Det vil være anledning til å være sykemeldt lengre enn det er i dagens vilkår, men arbeidstakerne må fortsatt være ansatt for å få AFP
  • Forbedringen av vilkårene for å kunne få AFP ved konkurs eller hvis arbeidstakeren blir oppsagt ser ut til å være sterkt overdrevet.
  • Kravene nyttet til obligatorisk tjenestepensjon ble ikke innfridd.
  • 1,3 kroner i generelt tillegg. Dette fører ikke til økt kjøpekraft for «alle».

Derfor anbefaler vi å stemme NEI til det fremforhandlede resultatet i Tariffoppgjøret.