I Bodø Elektrikerforening stemte 260 av de 309 stemme berettige, det vil si at vi hadde en oppslutning på hele 84,14 prosent! Resultatet: | 75% – NEI | 20,77% – JA | 4,23% – Blank |

Et solid NEI fra oss i Bodø Elektrikerforening!

EL og IT Forbundet hadde totalt en oppslutning på 54,26 prosent.
Resultatet i EL og IT:| 54.97% – JA | 42,99% – NEI | 2,05% – Blank |

Ser en på LO i sin helhet var oppslutningen på 53,67 prosent.
Resultatet i LO: | 76,61% – JA | 21,07% – NEI | 2,32% – Blank |

Dermed er det endelige resultatet i tariffoppgjøret LO/NHO 2018 – JA og forhandlingsresultatet er gjort gjeldene f.o.m 01.04.2018.