Haneseth Salten AS ble stiftet 1.2.2018 og har per nå 3 montører og 1 lærling ansatt på elektro siden,
hvor samtlige er organisert.

Vi gratulerer så mye med tariffavtale!